Blogs over Goden en Godinnen

Egyptische Goden & Godinnen 

Thoth- God van de maan en kennis

In de rijke tapestrie van de Egyptische mythologie, is Thoth een figuur die met ontzag wordt bekeken. Hij is de god van de maan, de magie, de kalender, de schrijfkunst en de wijsheid. Zijn verhaal is er een van mysterie en macht, diep geworteld in de oude cultuur van Egypte.

Lees meer »

Godin Isis

In de schaduw van de grote piramides en langs de vruchtbare oevers van de Nijl, bloeide ooit een cultuur die de wereld zou verbazen met haar mysteries en goden. Onder deze goden was er ÊÊn wiens verhaal de tand des tijds heeft doorstaan: Isis, de godin van magie, vruchtbaarheid, mysterie en liefde.

Lees meer »

Keltische Goden & Godinnen 

Brighid

In het pantheon van de Keltische mythologie hebben weinig goden door de eeuwen heen zo krachtig weerklank gevonden als Brigid, de verhevene. Brigid, of Brid, is een figuur van enorme betekenis, haar invloed zo diepgaand dat haar verering de heidense wortels van de Kelten overstijgt en voortduurt in het christelijke beschermheerschap van St. Brigid. Ze is een brug tussen werelden, een symbool van de blijvende geest van het Ierse volk, en een bewijs van de kracht van mythe en traditie.

Lees meer »